Tietosuojaloste

Laadittu 24.5.2018, päivitetty 8.11.2021

Näin käsittelemme henkilötietoja

1. Rekisterinpitäjä

Matti Soukko / Soukon Puutarha
Kyrönlahdentie 788
39340 KARHE
Y-tunnus: 1139470-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Soukko
Kyrönlahdentie 788
39340 KARHE
Puh. 0400 831 522

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuussuhteen hoitaminen ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tietoja, kuten asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista/tuotteista ja niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja esim. suoramainonta, markkinointi ja myynti lainsäädännön puitteissa.